Niedostępność systemu Express Elixir w dniu 25.09.2022 r.

Szanowni Państwo, w związku z planowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową przerwą techniczną, w dniu 25 września 2022 r. od godziny 00:30 do godziny 04:30, system Express Elixir nie będzie dostępny dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P (przelewy na telefon BLIK).