Aplikacja mobilna MójBSmobilnie

Wszystko, co chcesz zrobić w Banku, w aplikacji MójBSmobilnie!

Udostępniamy nową wersję aplikacji mobilnej MójBSmobilnie!

  • Z dostępem do informacji o produktach bankowych – rachunkach, kartach płatniczych, kredytach;
  • Z dostępem do informacji o zgromadzonych środkach, historii rachunku, blokadach;
  • Z możliwością wykonywania transakcji;
  • Z możliwością wygodnego i bezpiecznego potwierdzania operacji w aplikacji mobilnej (mobilna autoryzacja).

 

Instrukcja Użytkownika aplikacji, opisująca m. in. procedurę parowania aplikacji mobilnej w systemie bankowości internetowej, znajduje się poniżej.

Jak zacząć? - Instrukcja Użytkownika aplikacji mobilnej