Skip to main content
  • O Grupie

O Grupie

Zrzeszenie BPS

Spełniając wymogi ustawy Prawo Bankowe oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Bank Spółdzielczy w Świerklańcu jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, tworząc z nim i innymi bankami spółdzielczymi Grupę BPS.

System Ochrony Zrzeszenia BPS

Bank Spółdzielczy w Świerklańcu  jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (SOZ BPS). Jest to porozumienie,  zawarte przez  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, które stanowi fundament budowania solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych. To powrót do idei spółdzielczości w wymiarze grupy banków, które tworzą mechanizm monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz solidarnie będą się wspierać w sytuacjach kryzysowych, poprzez udzielanie wzajemnego wsparcia w zakresie zachowania płynności i wypłacalności.

Więcej informacji o Grupie BPS i tworzących ją bankach spółdzielczych znajdziesz na stronie: https://www.najblizejludzi.pl/

Znajdziesz nas też tutaj