Skip to main content
  • Aktualności
  • Funkcjonalność zmiany danych personalnych w systemie eBankNet

Funkcjonalność zmiany danych personalnych w systemie eBankNet

02-04-2024

Szanowni Klienci, udostępniliśmy możliwość zmiany danych personalnych (dotyczących dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego) oraz kontaktowych (tj. adresu korespondencyjnego, zameldowania oraz adresu e-mail) za pomocą systemu bankowości elektronicznej eBankNet.

Przypominamy, iż z uwagi na zasady bezpieczeństwa, Bank ma prawo żądać od Posiadacza rachunku aktualnych danych osobowych lub potwierdzenia tych danych.

Znajdziesz nas też tutaj