Informacja dla Użytkowników kart płatniczych

Szanowni Klienci,

informujemy, iż od dnia 19.04.2021 r. wdrożona została funkcjonalność informowania Klientów posiadających karty płatnicze (debetowe i kredytowe) za pośrednictwem SMS, o marży jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Państw Członkowskich w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.