KOD PIN DO TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W PORTALU KARTOSFERA

Szanowni Klienci,

przypominamy, iż w związku ze zmianami przepisów prawa, usługa 3D Secure została dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure

Kod PIN ustanawiany jest w KartoSFERZE indywidualnie przez Klienta –  jest to inny kod PIN niż PIN do karty. Aby móc dokonywać transakcji internetowych konieczne jest  ustanowienie w portalu KartoSFERA kodu PIN.

Poniżej zamieszczona została instrukcja pokazująca, w jaki sposób należy nadać kod PIN  w portalu KartoSFERA oraz jak wygląda uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.