Obniżenie stóp procentowych NBP

W dniu 8 kwietnia 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 0,55% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 0,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 kwietnia 2020 r.