ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd Bznku Spółdzielczego w Świerklańcu zawiadamia członków, że w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 1700 w Restauracji „Lawendowy Ogród” w Świerklańcu przy ul. Głównej 95 odbędzie się ZEBRANIE GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO, do której należą wszyscy członkowie Banku. 

ZAWIADOMIENIE