Konta osobiste

MOBILNY RACHUNEK PŁATNICZY

Pracujesz, studiujesz czy jesteś na emeryturze – jesteś u siebie. Twoje pieniądze też.

  • 0 zł za prowadzenie konta – jeśli zapewnisz wpływ na rachunek min. 500 zł1
  • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych2
  • 0 zł za kartę Visa - jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe na minimum 300 zł miesięcznie3
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów Banku, innych banków spółdzielczych i Planet Cash
  • z aplikacją mobilną MójBSmobilnie, kartą zbliżeniową VISA, płatnościami mobilnymi (Apple Pay, Google Pay, BLIK, Garmin Pay, FitBit Pay)
  • z możliwością potwierdzania tożsamości online poprzez profil zaufany

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji

Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 500 zł oraz w przypadku, gdy rachunek prowadzony jest dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej. Wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi.

Dotyczy przelewów realizowanych w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, SORBNET oraz przelewów zagranicznych (przekazy) lub przelewów krajowych w walucie obcej do banków krajowych.

Opłata za kartę VISA w wysokości 7 zł pobierana jest w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym. Jeśli rachunek prowadzony jest dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – opłata w wysokości 3 zł pobierana jest w przypadku braku przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową dokonanej i rozliczonej w danym miesiącu kalendarzowym.