Skip to main content

Obniżenie stóp procentowych NBP

03-06-2020

W dniu 28 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 29 maja 2020 r.

Znajdziesz nas też tutaj