ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świerklańcu zawiadamia członków, że w dniu 8 czerwca 2020 r.
o godz. 11:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu, przy ul. Oświęcimskiej 23 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego, do której należą wszyscy członkowie Banku.