Skip to main content
  • Aktualności
  • Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

09-12-2022

Szanowni Klienci,
w związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE ("Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości" w załączeniu) informujemy, iż Bank podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi  towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym, że wymiana towaru dotyczy Rosji.
Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Banku uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji.


Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014  z dnia 31.07.2014 r. z
akazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem, w związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.

Znajdziesz nas też tutaj